Zelf je woning klaar maken voor bezichtiging met de kijkers van je huis

Voorbeeld brief opzeggen van de makelaar

Wil je de diensten van je huidige makelaar opzeggen? Dat is mogelijk en het beste doe je dat met een brief. Met een juist geformuleerde opzeggingsbrief maak je de opzegging rechtsgeldig en heb je aan alle verplichtingen voor het opzeggen voldaan.

 

Kan ik zomaar het contract met mijn makelaar beëindigen?

Je kunt altijd het contact met je makelaar beëindigen. Als je niet tevreden bent over zijn dienstverlening of opstelling, of als de verkoop van je huis niet vlot. De meeste mensen die van makelaar wisselen zijn ontevreden over de hoeveelheid inspanningen die hun makelaar verricht om hun huis te verkopen.

Een makelaar heeft een inspanningsverplichting en als je ontevreden bent over zijn diensten, kan je zijn opdracht voor het verkopen van je woning intrekken.

Zijn er kosten verbonden aan de opzegging?Makelaars Courtage van een Huis

Dat hangt helemaal af van de clausules in het contract dat je met de makelaar hebt afgesloten. Lees dat dus om te beginnen goed door. Is er sprake van een ontbindingsvergoeding of een boete bij opzegging? Dan ben je, tenzij je voor een rechter kunt bewijzen dat de makelaar een wanprestatie heeft geleverd, het bedrag dat in het contract genoemd wordt schuldig. Ook eventueel achterstallige betalingen, bijvoorbeeld loon, moet je gewoon voldoen.

Hoe zeg ik mijn makelaar op?

Het is het beste om de overeenkomst met je makelaar schriftelijk te ontbinden. Dit om later eventueel bewijs te kunnen geven dat je inderdaad hebt opgezegd. Je kunt deze brief via de post sturen of in een e-mail naar de makelaar sturen. Hij hoeft niet lang te zijn. Hieronder zie je een voorbeeld van een opzegbrief. Dit is alles wat je hoeft te sturen om een juridisch geldige opzegging te doen.

Voorbeeld brief opzegging

(Jouw NAW-gegevens:)
Jan Jansen
Aardbeilaan 1A
1111 AA Abcoude

(De NAW-gegevens van de makelaar)

Pietersen Makelaars BV
t.a.v. Piet Pietersen
Pieterpad 1
1111AB Abcoude

Abcoude, 1 juni 2018
Betreft: opzegging diensten

Geachte meneer Pietersen,

Via deze brief wil ik mijn contract met Pietersen Makelaars BV beëindigen. Ik wens vanaf 15 juni 2018 niet langer gebruik te maken van uw diensten.

Graag ontvang ik van u binnen twee weken na de dagtekening van deze brief een schriftelijke bevestiging van mijn opzegging. Indien ik deze bevestiging niet ontvang, beschouw ik mijn opzegging als definitief.

Met vriendelijke groet,

Jan Janssen
Contractnummer 123456

 

Wat als de makelaar protesteert tegen mijn opzegging of eisen gaat stellen?

Als je het echt slecht hebt getroffen met je makelaar, of als er een langer lopend conflict speelt, zou de situatie kunnen escaleren. Je makelaar weigert om je opzegging te accepteren, eist (te veel) geld voor al dan niet verrichte diensten, of ligt op een andere manier dwars. Ook dan zijn er wegen die je kunt bewandelen om dit tot een goed einde te brengen. Je moet dan een aantal stappen ondernemen.

  1. Stuur je makelaar een aangetekende klachtenbrief waarin je bezwaar maakt tegen zijn acties. Vertel in je brief duidelijk wat je van hem verlangt en geef aan dat je weer binnen twee weken een reactie verwacht.
  2. Als je geen reactie krijgt die je tevreden stelt, dien dan een klacht in bij de overkoepelende organisatie waarbij je makelaar is aangesloten. Dat kan gaan om de Geschillencommissie Makelaardij, de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaardij), de VBO (Vereniging Bemiddeling Onroerend goed) of VastgoedPro (vroeger de Landelijke Makelaars Vereniging geheten). Leg de situatie uit en geef aan dat je al een klachtenbrief naar de makelaar hebt verstuurd en wat daarvan het gevolg was. Deze organisaties gaan dan proberen om de toestand op te lossen.
  3. Je kunt een beroep doen op je rechtsbijstandverzekering, als je die hebt. Heb je die niet, dan kan de Consumentenbond je vaak verder helpen.

 

Veel succes met het oplossen van dit vervelende probleem!

Het is jammer als je merkt dat het een makelaar alleen maar om het geld gaat.