Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Verkoop Je Huis Sneller kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Verkoop Je Huis Sneller, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Verkoop Je Huis Sneller verstrekt. Verkoop Je Huis Sneller kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM Verkoop Je Huis Sneller GEGEVENS NODIG HEEFT

Verkoop Je Huis Sneller verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Verkoop Je Huis Sneller uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit

juridische dienstverlening.

HOE LANG Verkoop Je Huis Sneller GEGEVENS BEWAART

Verkoop Je Huis Sneller bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Verkoop Je Huis Sneller verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring

 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Verkoop Je Huis Sneller worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website. Verkoop Je Huis Sneller gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Verkoop Je Huis Sneller maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Verkoop Je Huis Sneller bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google

Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan Verkoop Je Huis Sneller te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Verkoop Je Huis Sneller heeft hier geen invloed op.

Verkoop Je Huis Sneller heeft Google geen toestemming gegeven om via Verkoop Je Huis Sneller

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@verkoopjehuissneller.nl. Verkoop Je Huis Sneller

zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Verkoop Je Huis Sneller neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Verkoop Je Huis Sneller maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Verkoop Je Huis Sneller

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Verkoop Je Huis Sneller op via

info@verkoopjehuissneller.nl. https://verkoopjehuissneller.nl is een website van Verkoop Je Huis Sneller.

Verkoop Je Huis Sneller is als volgt te bereiken:

E-mailadres: info@verkoopjehuissneller.nl